I nagroda w konkursie fotograficznym UW dla dr Karola Fijałkowskiego

DrukujDrukujPDFPDF

Dr Karol Fijałkowski, pracownik Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych, otrzymał I nagrodę w konkursie fotografii naukowej zorganizowanym w ramach obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: Lewitacja nadprzewodnika.

Spośród 300 nadesłanych prac jury konkursowe wytypowało 49 zdjęć do ekspozycji, której wernisaż odbył się 16 maja w Teatrze Królewskim w Łazienkach. Wśród prac prezentowanych na wystawie znalazło się łącznie 4 prace autorstwa Karola Fijałkowskiego. Na wystawie prezentowana była również fotografia mgr. Tomasza Gilewskiego (doktoranta w LTNFM) przedstawiająca próbkę pod mikroskopem spektrometru Ramana.

link

Dr Karol Fijałkowski został zaproszony do audycji radiowej „Nawiedzeni” w Programie Czwartym Polskiego Radia, gdzie opowiedział o konkursie fotografii naukowej

link