BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w roli urządzeń dla elektroniki molekularnej

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Paweł Szarek, dr
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
OPUS, NCN