dr hab. Dominika Nowis profesorem tytularnym nauk medycznych

DrukujDrukujPDFPDF
Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Dominice Nowis, kierownikowi Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Serdecznie gratulujemy!