Grant HOMING dla dr Przemysława Malinowskiego

DrukujDrukujPDFPDF

Dr Przemysław Maliowski uzyskał finansowanie na realizację projektu Sole kationów metali przejściowych i anionów słabo koordynujących jako modelowe układy aktywujące podtlenek azotu i halogenoalkany w ramach programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Gratulujemy!

Program HOMING jest skierowany do osób z zagranicy, zamierzających podjąć badania w Polsce. Trzynastu młodych doktorów otrzymało ponad 9,5 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich.