Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej
kierownik zespołu:
dr Stanisław Dunin-Horkawicz

Zespół

mgr inż. Jan Ludwiczak
doktorant, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
dr hab. Maciej Malicki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Krzysztof Szczepaniak
doktorant, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

O laboratorium

Głównym obszarem zainteresowań naszego zespołu są makromolekuły, a w szczególności białka i proces ich ewolucji. Interesuje nas zagadnienie, dlaczego współcześnie znane struktury białkowe zajmują jedynie niewielki obszar w praktycznie nieograniczonej przestrzeni możliwości. W głównym projekcie zajmujemy się białkami charakteryzującymi się wysoce regularnymi i powtarzalnymi strukturami, a naszym celem jest rozwój metod pozwalających na projektowanie nowych, nieobserwowanych w naturze, struktur tego typu. W naszej pracy korzystamy z technik biologii obliczeniowej, umożliwiających przeprowadzanie analiz i symulacji struktur i sekwencji białkowych.

Współpraca krajowa:
  • dr Maria Górna, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Współpraca zagraniczna:
  • Birte Hernandez Alvarez, Instytut Maxa Plancka, Tybinga, Niemcy

Aktualności

brak