Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznane!

DrukujDrukujPDFPDF

Wśród laureatów znalzała się dr Anna Marusiak z zespołu prof. dr hab. Dominiki Nowis oraz dr inż. Paweł Szarek z zespołu prof. dr hab. Wojciecha Grochali.

Gratulujemy!

W XI edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał blisko 32 mln zł na finansowanie 168 stypendiów młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej.

Pełna lista laureatów dostępna jest tutaj