Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Joanna Panecka, dr
Realizowany od roku: 
2017
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
SONATA, NCN