Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Tomasz Jaroń, dr
Realizowany od roku: 
2017
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
SONATA, NCN