Sole kationów metali przejściowych i anionów słabo koordynujących jako modelowe układy aktywujące podtlenek azotu i halogenoalkany

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Przemysław Malinowski, dr
Realizowany od roku: 
2017
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
HOMING, FNP