Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek
kierownik zespołu:
dr Przemysław Malinowski

O laboratorium

Celem prac prowadzonych w laboratorium jest synteza nowych wysoce reaktywnych układów zdolnych do niskotemperaturowej aktywacji cząsteczek uważanych za wysoce inertne. Z tego względu w kręgu naszych zainteresowań znajdują się sole anionów słabo koordynujących, związki zawierające pierwiastki na wysokim stopniu utlenienia a także materiały o wysoce rozwiniętej powierzchni.

Ze względu na charakter badanych związków, ich synteza oraz wszelkie manipulacje, w tym przygotowywanie próbek do dalszych badań, muszą być prowadzone w atmosferze obojętnej, co wiąże się z koniecznością stosowania wysoce specjalistycznej i niekiedy unikatowej aparatury.

Otrzymane związki są kompleksowo badane pod kątem ich struktury krystalicznej, w tym morfologii krystalitów, trwałości termicznej oraz charakterystyki spektralnej (widma oscylacyjne, elektronowe, NMR, EPR, XPS) oraz z wykorzystaniem innych technik (np. GC-MS, magnetometr).

 

Współpraca krajowa:
  • prof. Wojciech Grochala, CeNT UW
Współpraca zagraniczna:
  • dr Zoran Mazej, Instytut Jožefa Stefana, Ljubljana, Słowenia

Aktualności

brak