Nabór na stanowisko typu Postdoc do pracowni prof. dr hab. Piotra P. Stępnia

DrukujDrukujPDFPDF

Informuję, że w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Funkcje

molekularne ludzkiego genu SUV3" zostanie przeprowadzony nabór na stanowisko typu

PostDoc na okres jednego roku (pełny etat). Zainteresowane osoby proszę o przesyłanie CV

16 czerwca.
 

Szczegóły naboru:

Wymagania:

1. Stopień doktora nauk biologicznych lub medycznych

2. Dorobek naukowy - publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, udział w

międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

3. Znajomość teorii i metod z zakresu biologii molekularnej, w szczególności: umiejętność

pracy z hodowlami komórek ludzkich oraz analizą ich fenotypów, doświadczenie w

pracy z kwasami nukleinowymi, analizą funkcjonowania mitochondriów, analizą

wysokoprzepustową mikro-RNA w nowotworach, pożądana znajomość technik PCR i

klonowania.

4. Umiejętność samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń

oraz opracowywania danych i sporządzania raportów

5. Wykazywanie zainteresowania pracą badawczą

6. Gotowość do pogłębiania wiedzy i podejmowania nowych wyzwań

7. Determinacji, dokładność, pracowitość i samodyscyplina

Typ konkursu NCN: OPUS, grant 2013/11/B/NZ1/00089

Termin składania ofert: 16 czerwiec 2017

Forma składania ofert: email: sekretariat@cent.uw.edu.pl, zalecany format dokumentów -

PDF

 
Warunki zatrudnienia:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie

1. CV ze zdjęciem oraz listą dorobku naukowego (publikacje, konferencje itp)

2. danych kontaktowych do osób mogących udzielić rekomendacji

3. listu motywacyjnego

W treści maila proszę o umieszczenie następującej informacji: "Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji,

zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002

r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.)".

Dodatkowe informacje:

Zastrzegamy prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia oraz dowolnego wyboru

kandydata. Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane wybranym kandydatom

indywidualnie w terminie późniejszym.