Stanowisko Postdoca w projekcie z dziedziny chemii organicznej

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Katalizy Asymetrycznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu
Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Postdoca w ramach projektu badawczego SONATA BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki:
„Transformacje asymetryczne z użyciem związków hiperwalencyjnego jodu. Połączenie z katalizą nukleofilową oraz nowe chiralne jodoareny jako droga do użytecznych reakcji syntetycznych.”
Wymagania:

  • stopień doktora chemii z zakresu chemii organicznej lub dziedzin pokrewnych (musi być uzyskany najpóźniej do 1 września 2017 r.) 
  • wiedza i doświadczenie z zakresu chemii organicznej, w szczególności syntezy chemicznej
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • wysoka motywacja i chęć zaangażowania się w pracę naukową

 
Warunki zatrudnienia:

  • zatrudnienie na etacie; pensja brutto w wysokości 5000 PLN miesięcznie + dodatki
  • okres zatrudnienia 1 rok, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 2 lat
  • praca w młodym, prężnie rozwijającym się zespole
  • nowoczesne laboratoria wyposażone na światowym poziomie w nowo-wybudowanym budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie (1) listu motywacyjnego, (2) CV* z listą publikacji, oraz (3) listu rekomendacyjnego od promotora pracy doktorskiej do kierownika projektu dr Marcina Kałka, na adres e-mail: m.kalek@cent.uw.edu.pl nie później niż do 30 czerwca 2017.
 
Informacje na temat prac badawczych prowadzonych w Laboratorium Katalizy Asymetrycznej można uzyskać pod adresem: http://kalekgroup.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować na: m.kalek@cent.uw.edu.pl
* Do CV proszę dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”