Student w Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka poszukuje ambitnych studentów do projektu "„Novel approach to a large-scale population screening for genetic diseases – a proof-of- concept”. Założeniem projektu jest wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania nowatorskiej metody, umożliwiającej prowadzenie wielkoskalowych badań przesiewowych. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej poszukujemy w genomie człowieka mutacji predysponujących do powstawania nowotworów.
W projekcie student będzie udzielał wsparcia przy pozyskiwaniu materiału (krew, DNA) od pacjentów, a także w komunikacji na temat badań genetycznych.
 
Dodatkowe informacje o ofercie pracy:
Wysokość stypendium: 1500 zł/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: 1.08.2017
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
- kandydat musi by studentem studiów 1., 2. stopnia lub równorzędnych (najpóźniej przedostatniego roku)
- mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz w pracy z mediami społecznościowymi
 
Kandydaci proszeni są o przesłanie CV (w języku angielskim), kopii legitymacji studenckiej, jednostronicowego opisu dotychczas prowadzonych projektów naukowych lub zainteresowań badawczych oraz jednostronicowego opis roli, jaką student widziałby dla siebie w projekcie do dr hab. n. med. Anna Wójcicka na adres anna.wojcicka@uw.edu.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.07.2017.
Dodatkowe imformacje o ofercie pracy znajdują się w załączonym dokumecie.