Doktorant w Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej
poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta
w obszarze badań materiałowych i fotoelektrochemicznych z zakresu aktywacji cząsteczki dwutlenku węgla
 
Praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. Aktywacja cząsteczki CO2 w procesach elektro- fotochemicznych w kierunku fotoindukowanej konwersji do węglowodorów oraz lekkich alkoholi 
 
Przedmiotem pracy doktorskiej będzie wyselekcjonowanie, synteza oraz charakteryzacja serii materiałów półprzewodnikowych mających potencjalne zastosowanie jako fotokatoda w układzie fotoelektrochemicznym do redukcji CO2
 
Kwalifikacje kandydatów:

 • tytuł magistra w zakresie chemii, technologii chemicznych lub pokrewnych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (znajomość technik elektrochemicznych, umiejętność przeprowadzania syntez materiałowych, doświadczenie z techniką chromatograficzą GC-MS )
 • umiejętność pracy zespołowej
 • osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do rozpoczęcia studiów doktoranckich od momentu zatrudnienia

 
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra
 • jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres)
 • listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród
 • listę konferencji w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień

 
Warunki zatrudnienia:
Praca doktorska realizowana w ramach stypendium w wysokości 3000 PLN miesięcznie. Umowa maksymalnie na 36 miesięcy. Praca od października 2017.
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c, Pokój 5043, 02-097 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: r.solarska@cent.uw.edu.pl (proszę wpisać “aplikacja doktoranta” w tytule maila).
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 września 2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 22 września 2017 r.
 
Wstępnie wybrani kandydaci będą zaproszeni do zaprezentowania proponowanego programu badawczego i przedyskutowania spraw organizacyjnych.