Stypendysta podoktorski z dziedziny genomiki funkcjonalnej i strukturalnej

DrukujDrukujPDFPDF

Poszukujemy osób na stanowisko stypendysta podoktorski do realizacji planów badawczych z dziedziny genomiki funkcjonalnej i strukturalnej
 
Poszukujemy osób na stanowisko stypendysta podoktorski do Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach realizacji projektów:
1) „Nucleome positioning system for spatiotemporal genome organization and regulation”, grant 4DNucleome from National Health Institute (USA);
2) „iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu procesami biofizycznymi w komórce”, grant OPUS, Narodowe Centrum Nauki.
 
Praca badawcza związana będzie z modelowaniem wielo-skalowym struktury trójwymiarowej chromatyny, oraz jej dynamiki i dywersyfikacji populacyjnej w przypadku komórek ludzkich. Wymogiem jest biegła umiejętność programowania w językach C/C++/Python/R, oraz znajomość metod obliczeniowych z wybranej dziedziny badawczej: biofizyki, bioinformatyki, genomiki, analiz ewolucyjnych.
 
Konieczna jest komunikatywność, umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym, oraz biegła znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Dodatkowym atutem będzie umiejętność modelowania struktury biopolimerów, dokowania białko-białko, białko-DNA/RNA, oraz metod dynamiki molekularnej.
 
Wybranym kandydatom oferujemy finansowanie pracy badawczej, oraz ciekawą interdyscyplinarną tematykę projektów po-doktorskich związana z realizacją obu projektów badawczych.
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: dariuszplewczynski AT gmail DOT com z dopiskiem [iCell]. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 1 września 2017. Wymagane dokumenty to list motywacyjny, CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego, list rekomendacyjny z poprzedniego miejsca pracy, skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz dyplomu doktorskiego.
 
Zapraszamy do wspólnej pracy!
dr hab. Dariusz Plewczynski i zespół laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej