Stypendyści MNiSW

DrukujDrukujPDFPDF

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia otrzymali:
z Laboratorium Chemii Bioorganicznej:

  • Adam Mamot
  • Olga Perzanowska
  • Mateusz Kozarski

z Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych :

  • Paweł Dąbrowski-Tumański
  • Aleksandra Gierut

z Laboratorium Kwantowych Układów Molekularnych:

  • Paweł Wójcik
  • Klaudia Zaremba-Kopczyk

z  Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych:

  • Marcin Witkowski

z Laboratorium Chemii Metaloorganicznej:

  • Rafał Zaremba

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!