Dr Gisya Abdi wybrana na stanowisko adiunkta naukowego w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

DrukujDrukujPDFPDF

Dr Gisya Abdi została wybrana na stanowisko adiunkta naukowego w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych i będzie brała udział w realizacji projektu "BEACs: nowe formy alotropowe węgla. Synteza, domieszkowanie, oraz właściwości elektronowe i adsorpcyjne. " (Sonata BIS). 
 
Gratulujemy!