KONKURSY - jesień 2012

DrukujDrukujPDFPDF

Informacja o zbliżających się terminach nadsyłania zgłoszeń w konkursach na projekty badawcze, stpendia i nagrody. Oferta m. in. NCN, NCBiR, FNP, MNiSW, 7PR.

POST-DOC:

Marie-Curie Actions- do 22.11.2012

Sieci (ITN), tworzone przez co najmniej 3 instytucje z 3 krajów, umożliwiają szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN

 

The Bill & Melinda Gates Foundation- do 7.11.2012

Finansowanie projektów o tematyce medycznej.

http://www.grandchallenges.org/Explorations/Pages/ApplicationInstructions.aspx

 

Sciex- do 1.11.2012

Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE.

http://www.sciex.pl/zaproszenie_do_skladania_wnioskow_2012

 

NCN- 15.12.2012

OPUS- projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

SONATA- projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-09-15-ogloszenie-konkursow-o-p-s-sb

 

NCBiR- Otwarcie konkursu planowane na październik 2012 (nabór trwa 45 dni)

Program Badań Stosowanych

Grant; PBS jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki; Oferta skierowana do doświadczonych naukowców.

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/

 

UW - Nagroda rektora- do 31.10.2012

http://www.bip.uw.edu.pl/dokumenty/2007/09_26/us266_zal.pdf

 

DOKTORANCI:

Marie-Curie Actions- do 22.11.2012

Sieci (ITN), tworzone przez co najmniej 3 instytucje z 3 krajów MS lub AC, umożliwiają szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN

 

NCN- do 15.12.2012

OPUS- projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

PRELUDIUM- projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-09-15-ogloszenie-konkursow-o-p-s-sb

 

FNP- do  21.10.2012

Start

Stypendia; Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_start

 

FNP- do 31.10.2012

Ventures

Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów.

http://www.fnp.org.pl/index.php?navi=017,001,004,001

 

Siex- do 1.11.2012

Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE

http://www.sciex.pl/zaproszenie_do_skladania_wnioskow_2012

 

MNiSW- prawdopodobne otwarcie konkursu: wrzesień/październik 2012

Iuventus Plus

Grant; projekty prowadzone przez młodych naukowców.

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/iuventus-plus/

 

MNiSW- prawdopodobnie 15.12.2012 (info z poprzedniego roku)

Diamentowy grant

Grant; projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia   oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/program-diamentowy-grant/ogloszenie/

 

UW - Nagroda rektora- do 31.10.2012

http://www.bip.uw.edu.pl/dokumenty/2007/09_26/us266_zal.pdf

 

INNE:

Scopus Perspektywy – do  12.10.2012

2000 EUR na wyjazd na konferencję międzynarodową

Wypełnione i podpisane przez promotora lub opiekuna naukowego zgłoszenia należy przesyłać do 12 października 2012

http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:pita-edycja-konkursu-dla-modych-naukowcow&catid=157:75-newsletter-2012&Itemid=20

 

NCBiR  - Konkurs na polsko - norweskie projekty w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – do 30.11.2012
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1541,konkurs-na-projekty-polsko-norweskie-otwarty.html
 

NCBiR - Małe granty dla kobiet w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – do 31.01.2013
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1542,male-granty-dla-kobiet-w-programie-polsko-norweska-wspolpraca-badawcza.html

 

7 Program Ramowy „IDEAS”

Starting Grants – do 17.10.2012

Konkurs skierowany do młodych naukowców

Advanced Grants – do 22.11.2012

Konkurs skierowany do doświadczonych naukowców

http://erc.europa.eu/starting-grants
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-StG

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-ADG
http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html