Wyniki konkursów NCN ogłoszonych 15 marca 2012r.

DrukujDrukujPDFPDF

Czterech naszych naukowców zostało laureatami marcowych konkursów Narodowego Centrum Nauki i otrzymało finansowanie na złożone projekty badawcze. Gratulujemy!
 
Konkurs OPUS:

  • dr hab. Joanna Trylska, prof. UW, „ Mechanizmy oddziaływania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego z biologicznie ważnymi motywami RNA”, wysokość finansowania:  997 120 PLN.

Konkurs PRELUDIUM:

  • mgr Karol Fijałkowski, „Synteza pirolityczna ultra-twardych materiałów ceramicznych opartych na domieszkowanym azotku boru”, wysokość finansowania: 149 630 PLN,
  • mgr Tomasz Jaroń, „Badanie możliwości zastosowania organicznych pochodnych borowodorku magnezu do otrzymywania nadprzewodzących powłok z diborku magnezu”, wysokość finansowania:  147 780 PLN.
  • mgr Przemysław Malinowski, "Synteza i charakteryzacja nowych fluorowanych soli disiarczanowych i fosforanosiarczanowych", wysokość finansowania: 50 000 PLN