Tomasz Jaroń obronił pracę doktorską. Gratulujemy!

DrukujDrukujPDFPDF

14 stycznia 2013r. doktorant Wydziału Chemii UW, Tomasz Jaroń z zespołu badawczego dr hab. Wojciecha Grochali, prof. UW, obronił tytuł doktora. Na wniosek obu recenzentów i jednogłośnym werdyktem Komisji ds. Przewodu Doktorskiego został zgłoszony do wyróżnienia.