Dwie prestiżowe nagrody dla czterech badaczy CeNT : Joanny Krwawicz, Jana Kutnera, Michała Łaźniewskiego i Krzysztofa Ginalskiego z LBBS.

DrukujDrukujPDFPDF

Dwie prestiżowe nagrody przyznane za pracę pt. "C16orf57, a gene mutated in poikiloderma with neutropenia, encodes a putative phosphodiesterase responsible for the U6 snRNA 3' end modification" opublikowaną w ubiegłym roku w „Genes and Development”. Wśród autorów publikacji znajduje się czterech badaczy CeNT : Joanna Krwawicz, Jan Kutner, Michał Łaźniewski i Krzysztof Ginalski z LBBS.

Publikacja została wyróżniona aż dwiema nagrodami przyznawanymi przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne: Nagrodą im. JK. Parnasa, za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski oraz nagrodą za najlepszą pracę doświadczalną lub teoretyczną z zakresu chemii i biochemii kwasów nukleinowych, wykonaną głównie w Polsce.