MAESTRO - prof. Maria Magda Konarska laureatką konkursu NCN

DrukujDrukujPDFPDF

prof. Maria Magda Konarska  uzyskała akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie „Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu - modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA”.
Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT