Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu - modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Maria Magda Konarska, prof.
Realizowany od roku: 
2013
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
MAESTRO, NCN