Pracownicy

Tytuł Imię Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Dyrektor prof. dr hab. Agnieszka Chacińska 22 55 43600 04.105
dr Magdalena Kowalczyk 55 43610 04.111
z-ca Dyrektora dr Robert Dwiliński 22 55 43613 04.103
Asystentka Dyrektora mgr Marzena Niedźwiadek 22 55 43639 04.104
Sekretariat Filipina Yadava 55 43600
Sekretariat mgr Anna Kobylińska 55 43603
Pełnomocnik Kwestora mgr Artur Zieliński 22 55 43629 04.109
Grant Office mgr Magdalena Galus 55 43638 04.107
Tytuł Imię Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
dr Tomasz Antosiewicz 22 55 43679 3065
dr Monika Arasimowicz
prof. dr hab. inż. Jan Augustyński 22 55 43710 3003
dr Mateusz Baca 22 55 43749 4144
mgr Ludmiła Bagińska-Socha 22 55 43601 4102
prof. dr hab. Konrad Banaszek 22 55 43750 2053
mgr Beata Bartosiewicz 22 55 43622 4108
mgr inż. Agata Bernat
mgr Krzysztof Bieńkowski 22 55 43711 5043
dr Elżbieta Bojarska 22 55 43755 2223
mgr Grzegorz Bokota - -
dr Marion Chatelain 22 55 43712 3224
mgr inż. Sebastian Chmieliński 22 55 43772 6041
dr Arnauld Da Silva 22 5543 712 3224
mgr Zofia Dąbrowska 22 55 43633 4177
prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz 22 55 43715 2224
mgr Aneta Daszkowska 22 55 43622 4108
dr hab. Mariana Derzsi
dr Liliana Dobrzańska 22 55 43791 2109
mgr Anita Dudek
dr Stanisław Dunin-Horkawicz 22 554 37 67 2111
dr hab. Magdalena Dziembowska 22 55 43721 4225
dr hab. Maciej Długosz 22 55 43692 4059
mgr Katarzyna Eysmont 22 55 43661 4123
dr n. med. Natalia Fedoryszak-Kuśka 22 55 43694/695 5106
mgr Aleksandra Ferenc-Mrozek 22 55 43702 2225
dr Karol Fijałkowski 22 55 40815 3159 (II siedziba)
dr n. med. Paweł Gaj 22 55 43696 3003
dr hab., prof. UW Krzysztof Ginalski 22 55 40833 2151 (II siedziba)
Wioletta Góral 22 55 43637/628 1114
mgr Dariusz Gołowicz 22 55 43 667 0184
prof. dr hab. Wojciech Grochala 22 55 40828 3084 (II siedziba)
dr Renata Grzela 22 55 43702 2225
dr inż. Paweł Horeglad 22 55 43670 2172
mgr Ewa Jabłonka - Gronowska 22 55 43620 4109
dr Rafał Jakubowski
dr Tomasz Jaroń
dr Tomasz Jaroń 22 55 40832 3152 (II siedziba)
mgr Bogusław Jarosz 22 55 43625 4110
dr Marcin Jarzyna 2052
mgr Agata Jaskulska 22 55 43661 4123
prof. dr hab. Krystian Jażdżewski 22 55 43699 3006
dr Aldona Jelińska 22 55 43727 3045
dr hab., prof. UW Jacek Jemielity 22 55 43774 6044
Kamil Kamiński
dr hab., prof.UW Joanna Kargul 22 55 43760 2171
mgr Edyta Kawka 2127
dr hab. Krzysztof Kazimierczuk 22 55 43669 0186
dr Piotr Kaźmierczak
dr Marcin Kałek 22 55 43730 2102
dr inż. Mariusz Kędziorek 22 55 43644 4112
dr Agnieszka Kikulska 22 55 43729 6042
mgr Gaja Klaudel
dr Natalia Kleczewska - -
dr Łukasz Kniżewski 22 55 40839 2160 (II siedziba)
dr Krzysztof Kobielak 22 55 43731 2105
dr Agnieszka Kobielak 22 55 43735 2107
Anna Kobylińska 55 43 603
dr n. med. Monika Kolanowska
dr hab., prof. UW Magda Konarska 22 55 43705 4165
mgr Marta Kotlarek 22 55 43694 5106
dr Kamil Koziński
dr Łucja Krzemień-Ojak 22 55 43734 3221
dr. n. med. Anna Kubiak
dr Dominik Kurzydłowski 22 55 40821 3157 (II siedziba)
dr Bożena Kuźniewska
dr Piotr Leszczyński 22 55 40811 3155 (II siedziba)
dr Mateusz Lisaj
dr Przemysław Malinowski 22 55 40812 3079 (II siedziba)
dr Łukasz Markiewicz - -
dr Anna Marusiak 22 55 43742 4047
mgr Katarzyna Marzec 22 55 43623 4108
mgr inż. Tomasz Matejuk 22 55 43650 1111
dr Dorota Matelska 22 55 40842 2161 (II siedziba)
dr Katarzyna Matylla-Kulińska 22 55 43661 4123
dr Ksenia Maximova 22 55 43633 4176
mgr Giovanni Mazzocco 22 55 43655 3062
Dawid Mehlich 22 55 43 742 4046
mgr Beata Miedziak
mgr Jacek Miłek
Łukasz Munio 22 55 40843 2152 (II siedziba)
dr Magdalena Murawska
dr Wanda Niemyska
dr hab. Paweł Niewiadomski 22 55 43693 2127
dr Nicolai Nikishkin
mgr Aneta Nowakowska 22 55 43626 4110
dr Michał Nowakowski 22 55 43 666 0183
prof. dr hab. Dominika Nowis 22 55 43720 4063
dr Silvio Osella 4061
dr Joanna Panecka 22 55 43743 4057
dr hab., prof. UW Dorota Pawlak 22 55 43603 -
dr hab., prof. UW Dariusz Plewczyński 22 55 43654 3063
dr Danijela Popovic 22 55 43749 4144
mgr Monika Prełowska 22 55 43719 4062
dr Tomasz Ratajczak - -
mgr Magdalena Rudzińska
mgr inż. Agata Rzepniewska 22 55 43622 4108
dr Piotr Setny 22 55 43660 4065
dr Alexandra Shchukina 22 55 43 669 0186
dr inż. Paweł Sikorski 22 55 43775 6043
dr n. med. inż. Magdalena Skrzypczak 22 55 40836 2156 (II siedziba)
mgr Olga Sokołowska 22 55 43 718 4064
dr Renata Solarska 22 55 43711 5043
dr Julia Staręga-Rosłan
dr Kamil Steczkiewicz 22 55 40842 2161 (II siedziba)
Krzysztof Stopa 22 55 43603 4045
dr Joanna Sudyka
dr hab. Joanna Sułkowska 22 55 43675 4042
dr n. med. inż. Michał Świerniak 22 55 43694 5106
dr inż. Paweł Szarek 22 55 40827 3153 (II siedziba)
dr Teresa Szczepińska - -
dr hab., prof. UW Marta Szulkin 22 55 43706 3223
inż. Andrzej Szymański 22 55 43856 4112
dr Michał Tomza 22 55 43779 3042
dr hab., prof. UW Joanna Trylska 22 55 43600 4003
PhD Bartosz Trzaskowski 22 55 43671 4060
dr Katarzyna Tuszyńska 22 55 43 621
dr Mateusz Urbańczyk 22 55 43 668 0185
mgr Katarzyna Urbańska 22 55 43721 4221
mgr inż. Ewelina Użarowska
dr Michał Wasilewski 22 55 43 825
prof. dr hab. Piotr Węgleński 22 55 43746 4224
mgr Marta D. Wiśniewska
dr hab., prof. UW Marta Wiśniewska 22 55 43690 5051
mgr Lucyna Wojas
dr hab. n. med. Anna Wójcicka 22 55 43698 3007
dr Monika Wojciechowska 22 55 43635 4178
dr inż. Błażej Wojtczak 22 55 43775 6043
mgr inż. Michał Wójtowski 22 55 43645 1105
dr Tomasz Zajkowski - -
dr Vasilina Zayas
dr Przemysław Żelazowski 22 55 43665 2054
mgr inż. Julian Zubek - 3061
dr Michał Łaźniewski 22 55 43655 3062

Profesorowie afiliowani

prof. Magda Konarska
The Rockefeller University, New York
prof. Waldemar Priebe
The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston