Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
brak
Realizowany od roku: 
brak
Realizowany do roku: 
brak
Realizowany w ramach programu: 
POIG 2.2

NR POIG.02.02.00-17-024/08-00

Beneficjentami projektu są dwa zespoły badawcze CeNT (LTNMF i LBBS), które zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę.