Centrum Nowych Technologii 'Ochota' Uniwersytetu Warszawskiego

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
brak
Realizowany od roku: 
2012
Realizowany do roku: 
2015
Realizowany w ramach programu: 
POIŚ 13.1

NR UDA-POIS.13.01-016/08-00

W ramach projektu powstaje siedziba CeNT UW oraz budynek dla Wydziału Fizyki.