Współpraca

DrukujDrukujPDFPDF

Strategia Centrum Nowych Technologii UW przewiduje budowanie:

  • trwałych, stabilnych i zróżnicowanych relacji współpracy z wydziałami oraz innymi jednostkami UW
  • efektywnej współpracy z podmiotami zewnętrznymi w różnych formach i na różnych płaszczyznach

 
Efektem takiej współpracy ma być:

  • zapewnienie studentom, doktorantom i młodym naukowcom dostępu do nowoczesnej, dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej, która pozwoli na to, by proces kształcenia był efektywny, nowoczesny i oparty o najwyższe standardy, zapewniając dostęp do wiedzy i praktycznych umiejętności
  • stworzenie pakietu projektów badawczo-rozwojowych, skoncentrowanych na nowych technologiach odpowiadających potrzebom rynku
  • budowanie pomostu między badaniami podstawowymi i ich zastosowaniami
  • kreowanie zapotrzebowania na usługi badawcze

Zamierzenia te  osiągane są  poprzez:

  • współuczestnictwo w organizacji i prowadzeniu interdyscyplinarnych studiów na poziomie magisterskim i doktorskim, w oparciu o dostępną infrastrukturę
  • udostępnianie posiadanej infrastruktury innym jednostkom UW
  • współudział w uzupełnianiu i budowaniu szerokiej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej
  • rozwijanie i promowanie różnorodnych form i technik nauczania