Umowy i porozumienia

DrukujDrukujPDFPDF
 1. Porozumienie o Uczestnictwie w Studiach doktoranckich prowadzonych przez Wydział Fizyki UW, zawarte 28 lipca 2014 r.
 2. Umowa o ustanowieniu konsorcjum z Instytutem Chemii Organicznej PAN dla realizacji projektu "Witamina B12 jako transporterprzeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów" z dnia 3 marca 2014 r.
 3. Porozumienie pomiędzy Wydziałem Zarządzania UW i CeNT w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć dydaktycznych dot. przedsiębiorczości z dnia 17 października 2013 r.
 4. Umowa Partnerstwa z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w sprawie realizacji projektu "Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej" z dnia 6 września 2013 r.
 5. Porozumienie o Uczestnictwie w Studiach doktoranckich prowadzonych przez Wydział Biologii UW zawarte 4 lipca 2013 r.
 6. Umowa z University of Texas Medical Branch w sprawie współpracy naukowo badawczej z dnia 30 kwietnia 2012 r.
 7. Porozumienie o współpracy z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych w organizacji i prowadzeniu interdyscyplinarnych studiów na poziomie magisterskim i doktorskim z dnia 26 marca 2012 r.
 8. Umowa o utworzeniu Konsorcjum Naukowego z Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk oraz BioInfoBankiem Sp. z o.o. w sprawie realizacji projektu "Innowacyjny preparat przeciwko rakowi wątrobokomórkowemu HCC" z dnia 12 marca 2012 r.
 9. Umowa z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych  na realizację prac związanych z programem rozwoju technologii materiałów dla potrzeb optoelektroniki z dnia 30 listopada 2011 r.
 10. Długoterminowa umowa ramowa o współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych z dnia 29 listopada 2011 r.
 11. Umowa z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w sprawie realizacji projektu "Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do bioremediacji i biotransformacji - MetaBio"  z dnia 1 października 2010 r.