Węgiel – pierwiastek chemiczny stanowiący podstawę życia organicznego – wykazuje szczególnie dużą różnorodność swych postaci w stałym stanie skupienia, z grafitem, G, i...

Elektrochemiczna synteza ekstremalnie silnego utleniacza opartego o Ag(2+)

 

 

...

Przeprowadzone przez naukowców z CENT badania nad fluorkami srebra wskazują na możliwość stworzenia nowej rodziny nadprzewodników wysokotemperaturowych.

...

Aktualności

wtorek, Marzec 31, 2015 - 09:37

25 marca Anna Wójcicka z LNGCz uzyskała stopień dr hab. w dziedzinie nauk medycznych, specjalność biologia medyczna.

Przewód habilitacyjny prowadzony był na Warszawskim...

wtorek, Marzec 24, 2015 - 11:09

Dr Jan Kutner z Laboratorium Bionformatyki i Biologii Systemów uzyskał finansowanie na odbycie 6-cio miesięcznego stażu w laboratorium prof. W. Minora, University of Virginia,...

czwartek, Marzec 12, 2015 - 13:06

11 marca 2015, mgr Michał Łaźniewski, członek zespołu Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów, obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Farmacji...

wtorek, Marzec 10, 2015 - 13:45

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2015 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Krystianowi Jażdzewskiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

...

wtorek, luty 17, 2015 - 13:50

Artykuł Electrostatic Interactions in Aminoglycoside-RNA Complexes, którego współautorką jest dr hab. Joanna Trylska, prof.UW, kierownik Laboratorium Maszyn...

.

Zaloguj się